САСТАНАК МРЕЖЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

САСТАНАК МРЕЖЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

У среду, 26. фебруара 2020.године, у Хотелу ,,М" у Београду одржан је састанак Мреже за локални економски развој на коме је присуствовао и ТОГОС.

Теме састанка су биле: 

  •  Место и улога локалних самоуправа у развоју туризма, најава ЦИС-а;
  • Законодавни оквиру у делу поверених послова предвиђених Законом о туризму и Законом о угоститељству(по први пут ће бити представљен Правилник о изради Програма развоја туризма као документа који израђују локалне самоуправе, затим Правилници којима се уређује евидентирање у некатегорисаним објектима, објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства као поверени послови ЈЛС;
  •  Инспекцијски надзор на локалном нивоу – е – инспектор;
  •  У сусрет позиву за меру 7 ИПАРД 2 програма – рурални туризам.