МУЗЕЈ ВАЗДУХОПЛОВСТВА                
                    

МУЗЕЈ ВАЗДУХОПЛОВСТВА

                    Музеј ваздухопловства је основан  1957. године и посетиоцима илуструје експонате од пионирског периода до модерног доба. По броју и вредности експоната, музеј се сврстава у десет водећих институција ове врсте у свету. У музеју се чува преко 200 ваздухоплова, 130 авио мотора и још много вредности, а чак и око зграде Музеја, постављено је преко 50 типова оригиналних авиона, хидро авиона, хеликоптера и једрилица. Недавно је, на основу дугогодишњих истраживања, уврштен межу 22 уникатна музеја у Европи.