О намаГО Сурчин

Фото: surcin.rs

ГО Сурчин саставни је део града Београда, главног града Републике Србије (налази се 20 km западно од центра Београда).
Обухвата површину од 288 km² и чине је девет насеља: Сурчин, Нови Сурчин, Радиофар, Добановци, Јаково, Бољевци, Прогар, Бечмен и Петровчић. У општини Сурчин по попису из 2011. године живи 43 819 становника.
ГО Сурчин  је основана 2004. године издвајањем из Општине Земун.

На територији општине Сучин се укрштају међународни путеви, а овде се налази и најзначајнији, међународни аеродром у земљи - “Никола Тесла”.
Река Сава протиче кроз јужни део општине, као и бројни канали од којих су највећи Галовица и Јарчина.
Остала географска обележја су велике шумске површине, од којих је најпознатија Бојчинска шума (ту су и Церова греда, Гибавац, Црни луг, Зидине, Добановачки забран), ловишта (Забран и Црни луг), рибњаци „Бечменскa барa“, „Живача“ као и прогарска ада, једно од највећих острва на реци Сави.Видео: surcin.rs